NEWS ARCHIVE

August 2021 - January 2016

Tango Software Update v1.119

19 June 2021

Tango Software Update v1.117

30 September 2020

Orange-5 software update

15 March 2020

Tango Software Update v1.116

13 March 2020

Barracuda Software version 15

27 January 2020

Barracuda Software version 13

11 October 2019

Tango Software Update v1.115

11 October 2020

Tango Maker Help File Update

11 October 2020

Renesas/NEC V850E2 FLUR0RTX HPX ver 3.0

06 September 2019

Barracuda Software version 10

19 June 2019

Barracuda Software version 8

13 May 2019

Tango Software Update v1.114

04 April 2019

CarRadioHPX ver 8.0

08 February 2019

Tango Software Update v1.113

28 December 2018

Barracuda Software version 7

26 December 2018

Barracuda Software version 5

31 October 2018

Barracuda Software version 4

01 October 2018

Barracuda Software version 3

24 September 2018

Barracuda Programmer Release !

01 September 2018

Tango Software Update v1.112

09 May 2018

Orange-5 software update

30 December 2017

ImmoHPX ver 10

24 December 2017

Tango Software Update v1.111

23 December 2017

Tango Software Update v1.110

29 November 2017

Tango Software Update v1.109

12 July 2017

Orange-5 software update

02 June 2017

Tango Software Update v1.108

02 February 2017

Tango Software Update v1.107

29 August 2016

Tango Software Update v1.106

14 July 2016

Orange-5 software update

24 June 2016

Tango Software Update v1.105

07 May 2016

Tango Software Update v1.104

07 May 2016

Orange-5 software update

24 June 2016

News Archive

December 2015 - August 2008